Covid-19 Pandemisi - Vaxomed Plus - Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri A.Ş.
Doç. Dr. Gürer Güven Budak

Covid-19 Pandemisi

Enfeksiyon hastalıklarının geçmişi insanlık tarihi kadar eski olup, bilinen ilk pandemiler MÖ 429 ve MS 165 yılında yaşanmış olan veba salgınlarıdır. Bununla birlikte değişik hastalık etkenleri, 2000 yıldır tüm dünyada değişik zamanlarda ve artan bir sıklıkla salgınlar yapmaya devam etmektedir.

Son olarak, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Şubat 2020’de Covid-19 adıyla duyurulan yeni pandeminin etkeni, daha önce de çeşitli salgınlara yol açan Coronavirus grubunun bir üyesi olan SARS CoV-2 virusudur. Hastalık 1 yıldan uzun bir zamandır tüm ülkelerde ciddi boyutlarda tıbbi, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmış olup, salgının önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir takip edeceği net olarak bilinmemektedir. 

Covid-19 hastalığının etkeni olan SARS CoV-2 virusunun kendiliğinden mutasyona uğrayıp, bulaşıcılık ve hastalık yapma etkisini kaybetmemesi durumunda, pandemiyi engellemek için dünya nüfusunun en az %60-80’inin bu enfeksiyonu geçirmesi ya da aşılarla bağışıklık kazanması gerekmektedir. Acil kullanım izni alarak uygulanmaya başlanan muhtelif aşıların yeterli sayıda üretilip, tüm dünyaya ulaştırılması ve hedeflenen toplumsal bağışıklığın oluşması en iyimser tahminle 2 yıl içinde mümkün olacaktır.

WHO tarafından Covid-19 pandemisinin resmi olarak ilan edildiği tarihten bu yana yaklaşık 160 Milyon insan bu hastalığa yakalanmış ve 3.3 Milyon insan hayatını kaybetmiştir. 8 milyar nüfuslu dünyada aşıların yeterli bağışıklık oluşturması için geçecek sürede yine milyonlarca insan hasta olacak ve ne yazık ki onbinlerce insan hayatını kaybedecektir. Aşıya ulaşamamış ya da yeterli bağışıklık geliştirmemiş bu kişilerin korunması-tedavisi büyük önem taşımaktadır.

Pandemide temel sorun enfekte olan kişi sayısı değil, dünyada mevcut sağlık altyapısının milyonlarca yeni hasta için yetersiz kalmasıdır. Bu nedenle bir yandan yoğun aşılama programlarıyla toplumsal bağışıklık oranı arttırılmaya çalışılırken, bir yandan da kişilerin enfekte olmasını engelleyen (koruyucu) ya da hasta kişilerin iyileşmesini hızlandıran yeni tedavi edici ajanların geliştirilmesi gerekmektedir.

Güncel bilimsel yayınlarda da gösterildiği gibi Covid-19 tek başına basit-lokal bir viral hastalık olmayıp, uygun tedavi verilmezse tüm vücutta yaygın enfeksiyon (sepsis) yapan ve çoklu organ hasarına yol açabilen sistemik bir hastalıktır. Hastalarda ortaya çıkan aşırı inflamatuar yanıt, akciğer tutulumuna bağlı solunum yetmezliği-hipoksi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve mikro emboliler klinik durumu daha da kötüleştirmekte ve ölüm riskini arttırmaktadır.

Bu nedenle orta-ağır semptomları olan ve ilave riskler taşıyan Covid-19 hastaların tedavisinde pek çok ilaç kombinasyonundan oluşan farklı protokoller uygulanmaktadır. Bu protokollerde yer alan muhtelif ilaçların SARS CoV-2 virusu üzerindeki etkisi henüz ispatlanamamıştır. Benzer şekilde sağlıklı bireylerin hastalığa yakalanmamak ya da enfekte kişilerin hastalığı hafif atlatmak amacıyla yoğun olarak kullandıkları vitamin, mineral ve bağışıklık destekleyici ürünlerin potansiyel etkisi ya da yan etkileri konusunda da net bir bilgi bulunmamaktadır.

Nanobiomed Sağlık ve Yaşam Bilimleri AŞ olarak, bu bilimsel gerçekleri ve klinik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yürüttüğümüz arge çalışmaları sonucunda, Covid-19 hastalarının tedavisinde “bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu desteklemek üzere” yeni bir formülasyon geliştirmiş bulunuyoruz.

Vaxomed® Plus adıyla ruhsat-marka tescili yapılan ve uluslararası patent başvuru süreci tamamlanan bu ürün polifenol-flavonoid moleküller, antosiyanin ve demir iyonlarından oluşan özel ve benzersiz bir formüle sahiptir.

Güncel literatür bilgilerine göre polifenoller, antiviral ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir moleküler kaynak olarak görülmektedir. Polifenol-flavonoid moleküller aynı zamanda hidroksil radikallerini ve süperoksit anyonlarını ortadan kaldırarak güçlü antioksidan etki yapmakta ve inflamasyonda önemli rol oynayan mast hücrelerini stabilize ederek anti inflamatuar ve immün modulatör etki göstermektedir. Ayrıca damar endotelinde bulunan eNOS enzimi aracılığıyla damar genişletici ve pıhtı önleyici etki de yapmaktadır. Formüle eklenen üç değerli (ferrik) demir iyonları Vaxomed® Plus içindeki flavonoidlerin bağışıklık destekleyici etkisini daha da güçlendirmektedir.

Bu çoklu etkiler sayesinde Vaxomed® Plus bağışıklık sistemini desteklemekte ve Covid-19 hastalarında sistemik olarak ortaya çıkan ve hastalığın seyrini kötüleştiren patolojik mekanizmaların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Vaxomed® Plus’ın mevcut diğer polifenol içeren ürünlerden farkı, oral yolla alındığında emilim ve biyo-yararlanımının çok daha yüksek olmasıdır. Bu sayede klinik etki için gereken aktif madde dozları daha güvenli düzeylere düşürülebilmiştir. Pre-klinik invitro sitotoksisite-genotoksisite çalışmalarında ve deney hayvanlarında yapılan akut-tekrarlayan oral toksisite çalışmalarında limit üstü dozlarda bile herhangi bir toksik etki, advers etki ya da yan etkinin olmadığı gösterilmiştir. 

Vaxomed® Plus’ın 4 yaş üstü çocuklarda ve aşılı-aşısız bireylerde güvenle kullanılabilmesi diğer önemli üstünlükleridir. Son 6 aylık verilere göre Covid-19 tanısı almış 500’ün üzerinde hekim, bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla Vaxomed® Plus’ı tercih etmiş olup, ayrıca hekim kontrolünde 2 binden fazla hastada Vaxomed® Plus başarıyla kullanılmıştır.

Vaxomed® Plus’ı tek başına ya da mevcut tedavilere ek olarak kullanan hekimlerde klinik iyileşmenin hızlandığı, 3-4 gün içinde semptomların hafiflediği; hastanede takip edilen ve mevcut tedavilere ek olarak hekim gözetiminde Vaxomed® Plus kullanan hasta grubunda ise tedaviye yanıtın arttığı ve hastanede yatış sürelerinin kısaldığı tespit edilmiştir. Hastaların hiçbirinde anlamlı bir yan etki ya da ilaç etkileşimi görülmemiştir. Bu bulgulara ait verilerin “retrospektif gözlemsel çalışma” olarak raporlanma süreci devam etmektedir. Ayrıca önümüzdeki aylarda geniş kapsamlı yeni bir klinik araştırma başlatılacaktır.

Fikri mülkiyet, bilgi, teknoloji ve hammadde konusunda dışa bağımlı hiçbir unsurun bulunmadığı Vaxomed® Plus’ın kısa süre içinde ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınmasında önemli katkılar sağlamasını ümit ediyor, “hekimlerin tercihi” olan bu yeni ve benzersiz ürünün tüm hastalarımıza şifa olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Doç. Dr Gürer Güven BUDAK

(MD, PhD)

Kurucu, YK Başkanı